Davul Zurna Ekibi


Davulzurn...Davul zur...davulcu v...Bahçesehi...Ataköy da...
istanbul ...davul zur...Davul zur...Bagcilar ...Bahçesehi...Davul zur...Ataköy da...Davulzurn...Davul zur...Davullu k...Bahçeliev...davul zur...istanbul ...Rusyadan ...Rusyadan ...